เช็คพัสดุ Georgian Post

Georgian Post https://www.gpost.ge
 • แผนกให้ความช่วยเหลือ
  (995) 2 24 09 09
 • เรตติ้ง
 • เวลาจัดส่งพัสดุโดยเฉลี่ย
  3 วัน
เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุ Georgian Post
 • 0-14 วัน

 • 15-45 วัน

 • 46-90 วัน

 • มากกว่า 90 วัน

คำรับรอง (0)