เช็คพัสดุ Казпочта (Kazpost)

Казпочта (Kazpost) https://post.kz
 • แผนกให้ความช่วยเหลือ
  7 7172 61-16-99
 • เรตติ้ง
 • เวลาจัดส่งพัสดุโดยเฉลี่ย
  4 วัน
เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุ Казпочта (Kazpost)
 • 0-14 วัน

 • 15-45 วัน

 • มากกว่า 90 วัน

 • 46-90 วัน

คำรับรอง (0)