เช็คพัสดุ Sri Lanka Post

Sri Lanka Post https://slpost.gov.lk
  • แผนกให้ความช่วยเหลือ
    +94 0112328301-3
  • เรตติ้ง
  • เวลาจัดส่งพัสดุโดยเฉลี่ย
เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุ Sri Lanka Post
  • 0-14 วัน

  • 15-45 วัน

  • 46-90 วัน

  • มากกว่า 90 วัน

คำรับรอง (0)