เช็คพัสดุ Afghan Post

Afghan Post https://afghanpost.gov.af
  • แผนกให้ความช่วยเหลือ
    +93 (0) 202 101 270
  • เรตติ้ง
  • เวลาจัดส่งพัสดุโดยเฉลี่ย
เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุ Afghan Post
  • 0-14 วัน

  • 15-45 วัน

  • 46-90 วัน

  • มากกว่า 90 วัน

คำรับรอง (0)