เช็คพัสดุ CDEK

CDEK https://www.cdek.ru
 • แผนกให้ความช่วยเหลือ
  +788003019226
 • เรตติ้ง
 • เวลาจัดส่งพัสดุโดยเฉลี่ย
  4 วัน
เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุ CDEK
 • 0-14 วัน

 • 15-45 วัน

 • มากกว่า 90 วัน

 • 46-90 วัน

คำรับรอง (0)