เช็คพัสดุ Indonesia Post

Indonesia Post https://ems.posindonesia.co.id
 • แผนกให้ความช่วยเหลือ
  62 21 161
 • เรตติ้ง
 • เวลาจัดส่งพัสดุโดยเฉลี่ย
  5 วัน
เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุ Indonesia Post
 • 0-14 วัน

 • 15-45 วัน

 • 46-90 วัน

 • มากกว่า 90 วัน

คำรับรอง (0)