เช็คพัสดุ JD Logistics

JD Logistics https://www.jdl.com
  • แผนกให้ความช่วยเหลือ
    950616
  • เรตติ้ง
  • เวลาจัดส่งพัสดุโดยเฉลี่ย
เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุ JD Logistics
  • 0-14 วัน

  • 15-45 วัน

  • 46-90 วัน

  • มากกว่า 90 วัน

คำรับรอง (0)