เช็คพัสดุ Tele Post (Greenland Post)

Tele Post (Greenland Post) https://telepost.gl
  • แผนกให้ความช่วยเหลือ
    34 12 55
  • เรตติ้ง
  • เวลาจัดส่งพัสดุโดยเฉลี่ย
เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุ Tele Post (Greenland Post)
  • 0-14 วัน

  • 15-45 วัน

  • 46-90 วัน

  • มากกว่า 90 วัน

คำรับรอง (0)