เช็คพัสดุ Turkmen Post

Turkmen Post https://post.tm
  • แผนกให้ความช่วยเหลือ
    +993 (12) 93-09-36
  • เรตติ้ง
  • เวลาจัดส่งพัสดุโดยเฉลี่ย
เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุ Turkmen Post
  • 0-14 วัน

  • 15-45 วัน

  • 46-90 วัน

  • มากกว่า 90 วัน

คำรับรอง (0)