เช็คพัสดุ Azerbaijan Post

Azerbaijan Post http://www.azerpost.az
 • แผนกให้ความช่วยเหลือ
  (012) 493-56-00
 • เรตติ้ง
 • เวลาจัดส่งพัสดุโดยเฉลี่ย
  30 วัน
เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุ Azerbaijan Post
 • 0-14 วัน

 • 15-45 วัน

 • 46-90 วัน

 • มากกว่า 90 วัน

คำรับรอง (0)