เช็คพัสดุ Azerpoct

Azerpoct http://www.azerpost.az
  • แผนกให้ความช่วยเหลือ
    (012) 493-56-00
  • เรตติ้ง
  • เวลาจัดส่งพัสดุโดยเฉลี่ย
เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุ Azerpoct
  • 0-14 วัน

  • 15-45 วัน

  • 46-90 วัน

  • มากกว่า 90 วัน

คำรับรอง (0)