เช็คพัสดุ Ghana Post

Ghana Post http://globaltracktrace.ptc.post
 • แผนกให้ความช่วยเหลือ
  +233 (0)302 668 138
 • เรตติ้ง
 • เวลาจัดส่งพัสดุโดยเฉลี่ย
  13 วัน
เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุ Ghana Post
 • 0-14 วัน

 • 15-45 วัน

 • 46-90 วัน

 • มากกว่า 90 วัน

คำรับรอง (0)