เช็คพัสดุ GLS Netherlands

GLS Netherlands https://gls-group.eu
  • แผนกให้ความช่วยเหลือ
    0900 111 666 0
  • เรตติ้ง
  • เวลาจัดส่งพัสดุโดยเฉลี่ย
เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุ GLS Netherlands
  • 0-14 วัน

  • 15-45 วัน

  • 46-90 วัน

  • มากกว่า 90 วัน

คำรับรอง (0)