เช็คพัสดุ DHL

DHL http://www.dhl.com
 • แผนกให้ความช่วยเหลือ
  +1 800 225 5345
 • เรตติ้ง
 • เวลาจัดส่งพัสดุโดยเฉลี่ย
  6 วัน
เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุ DHL
 • 0-14 วัน

 • 15-45 วัน

 • 46-90 วัน

 • มากกว่า 90 วัน

คำรับรอง (0)