เช็คพัสดุ Jordan Post

Jordan Post https://jordanpost.com.jo
  • แผนกให้ความช่วยเหลือ
    +962-6-2006666
  • เรตติ้ง
  • เวลาจัดส่งพัสดุโดยเฉลี่ย
เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุ Jordan Post
  • 46-90 วัน

  • 15-45 วัน

  • 0-14 วัน

  • มากกว่า 90 วัน

คำรับรอง (0)