เช็คพัสดุ Tajikistan Post

Tajikistan Post http://tajikpost.tj
  • แผนกให้ความช่วยเหลือ
    (+992 37) 223-01-09
  • เรตติ้ง
  • เวลาจัดส่งพัสดุโดยเฉลี่ย
เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุ Tajikistan Post
  • 0-14 วัน

  • 15-45 วัน

  • 46-90 วัน

  • มากกว่า 90 วัน

คำรับรอง (0)