เช็คพัสดุ TakeSend

TakeSend https://www.takesend.com
  • แผนกให้ความช่วยเหลือ
    400-098-5699
  • เรตติ้ง
  • เวลาจัดส่งพัสดุโดยเฉลี่ย
เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุ TakeSend
  • 0-14 วัน

  • 15-45 วัน

  • 46-90 วัน

  • มากกว่า 90 วัน

คำรับรอง (0)