โหมดใช้ลิ้งค์ตัวเลขเดียว

เพิ่มลิ้งค์สำหรับหมายเลขติดตามพัสดุบนเว็บไซต์ของคุณ เมื่อกดบนตัวเลข ผลการค้นหาจะแสดงใต้หมายเลข

ตัวอย่างเอฟเฟค
พัสดุของคุณ:
 • Order #098365
 • Order #098366
 • Order #098367

ตัวเลือก

trackNumber

หมายเลขติดตาม

เพิ่มเติม
elementId

หากหมายเลขปรากฎหรือถูกคลิก iframe ที่มีผลลัพธ์ของการติดตามพัสดุจะถูกเพิ่มเข้าไปในโดเมน

เพิ่มเติม
height

ค่าความสูงตั้งต้นของเฟรมที่ผลลัพธ์ของการติดตามพัสดุจะปรากฎขึ้นคือ 370

จำเป็น
width

ค่าเริ่มต้นความกว้างของกรอบที่ผลการติดตามพัสดุจะแสดงขึ้นคือมีความกว้างไปจดสุดกล่องข้อความ

จำเป็น
language

UI ซึ่งเป็นภาษาตั้งต้นสามารถถูกจดจำได้อัตโนมัติจากการตั้งค่าของเบราเซอร์

 • en=English
 • de=Deutsch
 • es=Español
 • fr=Français
 • ko=한국어
 • id=Bahasa Indonesia
 • it=Italiano
 • ja=日本語
 • nl=Nederlands
 • pl=Polski
 • pt=Português
 • th=ไทย
 • tr=Türkçe
 • zh=汉语
 • ru=Русский
 • uk=Українська
จำเป็น

โค้ด

<!--องค์ประกอบที่ตามมาหลังจากกรอบของผลติดตามพัสดุถูกสร้างขึ้น-->
<button id="pkge-track-1-test">ZA871946730HK</button>
<button id="pkge-track-2-test">5610177923517</button>

<!--สคริปต์จำเป็นสำหรับวิดเจ็ต ข้อมูลสามารถเพิ่มไปที่ท้ายหน้าได้-->
<script type="text/javascript" src="https://pkge.net/externalwidget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
  PKGEExtWidget.trackButton({    //เพิ่มเติม. หมายเลขติดตาม
    'trackNumber': 'ZA871946730HK',
    //เพิ่มเติม. หากหมายเลขปรากฎหรือถูกคลิก iframe ที่มีผลลัพธ์ของการติดตามพัสดุจะถูกเพิ่มเข้าไปในโดเมน
    'elementId': 'pkge-track-1-test',
    //จำเป็น. ค่าเริ่มต้นความกว้างของกรอบที่ผลการติดตามพัสดุจะแสดงขึ้นคือมีความกว้างไปจดสุดกล่องข้อความ
    'width': 460,
    //จำเป็น. ค่าความสูงตั้งต้นของเฟรมที่ผลลัพธ์ของการติดตามพัสดุจะปรากฎขึ้นคือ 370
    'height': 370,
    //จำเป็น. UI ซึ่งเป็นภาษาตั้งต้นสามารถถูกจดจำได้อัตโนมัติจากการตั้งค่าของเบราเซอร์
    'language': 'th'
  });


  PKGEExtWidget.trackButton({    //เพิ่มเติม. หมายเลขติดตาม
    'trackNumber': '5610177923517',
    //เพิ่มเติม. หากหมายเลขปรากฎหรือถูกคลิก iframe ที่มีผลลัพธ์ของการติดตามพัสดุจะถูกเพิ่มเข้าไปในโดเมน
    'elementId': 'pkge-track-2-test',
    //จำเป็น. ค่าเริ่มต้นความกว้างของกรอบที่ผลการติดตามพัสดุจะแสดงขึ้นคือมีความกว้างไปจดสุดกล่องข้อความ
    'width': 460,
    //จำเป็น. ค่าความสูงตั้งต้นของเฟรมที่ผลลัพธ์ของการติดตามพัสดุจะปรากฎขึ้นคือ 370
    'height': 370,
    //จำเป็น. UI ซึ่งเป็นภาษาตั้งต้นสามารถถูกจดจำได้อัตโนมัติจากการตั้งค่าของเบราเซอร์
    'language': 'th'
  });
});
</script>