โหมดใช้ตัวเลขเดียว

เพิ่มช่องป้อนข้อมูลบนเว็บไซต์ของคุณ เมื่อคลิกปุ่ม "Track" พื้นที่ที่เขียนโค้ดไว้จะแสดงผลการติดตามพัสดุ

ตัวอย่างเอฟเฟค
ตัวอย่าง 9261290358097804980356

ตัวเลือก

trackNumber

หมายเลขติดตาม

เพิ่มเติม
containerId

หมายเลขคอนเทนเนอร์เพื่อแสดงผลลัพธ์ในการติดตามพัสดุของคุณ

เพิ่มเติม
height

ค่าความสูงตั้งต้นของเฟรมที่ผลลัพธ์ของการติดตามพัสดุจะปรากฎขึ้นคือ 370

จำเป็น
width

ค่าเริ่มต้นความกว้างของกรอบที่ผลการติดตามพัสดุจะแสดงขึ้นคือมีความกว้างไปจดสุดกล่องข้อความ

จำเป็น
language

UI ซึ่งเป็นภาษาตั้งต้นสามารถถูกจดจำได้อัตโนมัติจากการตั้งค่าของเบราเซอร์

 • en=English
 • de=Deutsch
 • es=Español
 • fr=Français
 • ko=한국어
 • id=Bahasa Indonesia
 • it=Italiano
 • ja=日本語
 • nl=Nederlands
 • pl=Polski
 • pt=Português
 • th=ไทย
 • tr=Türkçe
 • zh=汉语
 • ru=Русский
 • uk=Українська
จำเป็น

โค้ด

<link rel="stylesheet" href="https://pkge.net/css/externalwidget.min.css">
<div class="widget-pkge-net">
  <div class="widget-pkge-net-search">
    <!--ช่องใส่หมายเลขติดตามพัสดุ-->
    <input type="text" class="widget-pkge-net-textfield" id="track-number" maxlength="40" />
    <!-- ปุ่มสำหรับเริ่มสคริปต์และเริ่มต้นการติดตาม-->
    <input type="button" class="widget-pkge-net-button" value="ติดตาม" onclick="widgetTrack()" />
  </div>
  <!-- ส่วนที่ผลการติดตามพัสดุจะปรากฎขึ้น-->
  <div class="widget-pkge-net-result" id="widget-container"></div>
  <div class="widget-pkge-net-help">ตัวอย่าง <span onclick="document.getElementById('track-number').value = this.innerText">9261290358097804980356</span></div>              <div class="widget-pkge-net-link">การติดตามพัสดุ – <a href="https://pkge.net">pkge.net</a></div></div>

<!--สคริปต์จำเป็นสำหรับวิดเจ็ต ข้อมูลสามารถเพิ่มไปที่ท้ายหน้าได้-->
<script type="text/javascript" src="https://pkge.net/externalwidget.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
function widgetTrack() {
    var trackNumber = document.getElementById('track-number').value;

    if (!trackNumber) {
      alert('กรุณาใส่หมายเลขติดตามพัสดุของคุณ:');
      return false;
    }

    PKGEExtWidget.trackBlockIntegrated({      //เพิ่มเติม. หมายเลขติดตาม
      'trackNumber': trackNumber,
       //เพิ่มเติม. หมายเลขคอนเทนเนอร์เพื่อแสดงผลลัพธ์ในการติดตามพัสดุของคุณ
      'containerId': 'widget-container',
       //จำเป็น. ค่าเริ่มต้นความกว้างของกรอบที่ผลการติดตามพัสดุจะแสดงขึ้นคือมีความกว้างไปจดสุดกล่องข้อความ
      'width': 970,
       //จำเป็น. ค่าความสูงตั้งต้นของเฟรมที่ผลลัพธ์ของการติดตามพัสดุจะปรากฎขึ้นคือ 370
      'height': 370,
      //จำเป็น. UI ซึ่งเป็นภาษาตั้งต้นสามารถถูกจดจำได้อัตโนมัติจากการตั้งค่าของเบราเซอร์
      'language': 'th'
    });
}
</script>