Tryb wpisywania pojedynczego numeru

Dodaj pole tekstowe na swojej stronie www. Przy użyciu przycisku "ZNAJDŹ PRZESYŁKĘ", osadzony obszar zostanie poszerzony w celu wyświetlenia wyników śledzenia.

Żywy przykład
Na przykład: 9261290358097804980356

Parametry

trackNumber

Numer trackingowy do śledzenia.

Obowiązkowe
containerId

Identyfikator kontenera, w którym będą wyświetlać się wyniki śledzenia przesyłki.

Obowiązkowe
height

Wysokość ramki, w której będą wyświetlane wyniki śledzenia przesyłki. Domyślna wartość - 370.

Nie obowiązkowe
width

Szerokość ramki, w której będą wyświetlane wyniki śledzenia przesyłki. Domyślnie zajmuje całą szerokość kontenera.

Nie obowiązkowe
language

Język interfejsu użytkownika, jeżeli nie jest określony - zostanie wyznaczony automatycznie według ustawień przeglądarki użytkownika.

 • en=English
 • de=Deutsch
 • es=Español
 • fr=Français
 • ko=한국어
 • id=Bahasa Indonesia
 • it=Italiano
 • ja=日本語
 • nl=Nederlands
 • pl=Polski
 • pt=Português
 • th=ไทย
 • tr=Türkçe
 • zh=汉语
 • ru=Русский
 • uk=Українська
Nie obowiązkowe

Kod

<link rel="stylesheet" href="https://pkge.net/css/externalwidget.min.css">
<div class="widget-pkge-net">
  <div class="widget-pkge-net-search">
    <!--Pole tekstowe numeru trackingowego.-->
    <input type="text" class="widget-pkge-net-textfield" id="track-number" maxlength="40" />
    <!-- Przycisk wywołujący skrypt i startujący proces śledzenia.-->
    <input type="button" class="widget-pkge-net-button" value="Znajdź przesyłkę" onclick="widgetTrack()" />
  </div>
  <!-- Kontener, w którym będą wyświetlać się wyniki śledzenia przesyłki.-->
  <div class="widget-pkge-net-result" id="widget-container"></div>
  <div class="widget-pkge-net-help">Na przykład: <span onclick="document.getElementById('track-number').value = this.innerText">9261290358097804980356</span></div>              <div class="widget-pkge-net-link">Śledzenie przesyłek – <a href="https://pkge.net">pkge.net</a></div></div>

<!--Skrypt, niezbędny dla pracy widżetu. Można wkleić na końcu strony. -->
<script type="text/javascript" src="https://pkge.net/externalwidget.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
function widgetTrack() {
    var trackNumber = document.getElementById('track-number').value;

    if (!trackNumber) {
      alert('Wpisz numer trackingowy!');
      return false;
    }

    PKGEExtWidget.trackBlockIntegrated({      //Obowiązkowe. Numer trackingowy do śledzenia.
      'trackNumber': trackNumber,
       //Obowiązkowe. Identyfikator kontenera, w którym będą wyświetlać się wyniki śledzenia przesyłki.
      'containerId': 'widget-container',
       //Nie obowiązkowe . Szerokość ramki, w której będą wyświetlane wyniki śledzenia przesyłki. Domyślnie zajmuje całą szerokość kontenera.
      'width': 970,
       //Nie obowiązkowe . Wysokość ramki, w której będą wyświetlane wyniki śledzenia przesyłki. Domyślna wartość - 370.
      'height': 370,
      //Nie obowiązkowe . Język interfejsu użytkownika, jeżeli nie jest określony - zostanie wyznaczony automatycznie według ustawień przeglądarki użytkownika.
      'language': 'pl'
    });
}
</script>