เช็คพัสดุ Fedex Cross Border

Fedex Cross Border http://crossborder.fedex.com
  • แผนกให้ความช่วยเหลือ
    +1 877 577 3622
  • เรตติ้ง
  • เวลาจัดส่งพัสดุโดยเฉลี่ย
เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุ Fedex Cross Border
  • 0-14 วัน

  • 15-45 วัน

  • 46-90 วัน

  • มากกว่า 90 วัน

คำรับรอง (0)