เช็คพัสดุ Canada Post

Canada Post http://www.canadapost.ca
 • แผนกให้ความช่วยเหลือ
  1 866 607 6301
 • เรตติ้ง
 • เวลาจัดส่งพัสดุโดยเฉลี่ย
  4 วัน
เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุ Canada Post
 • 0-14 วัน

 • 15-45 วัน

 • มากกว่า 90 วัน

 • 46-90 วัน

คำรับรอง (0)