เช็คพัสดุ DX Delivery

DX Delivery https://www.dxdelivery.com
 • แผนกให้ความช่วยเหลือ
  0333 241 5700
 • เรตติ้ง
 • เวลาจัดส่งพัสดุโดยเฉลี่ย
  11 วัน
เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุ DX Delivery
 • 0-14 วัน

 • 46-90 วัน

 • 15-45 วัน

 • มากกว่า 90 วัน

คำรับรอง (0)