เช็คพัสดุ GLS Spain

GLS Spain https://www.gls-spain.es
  • แผนกให้ความช่วยเหลือ
    902 11 33 00
  • เรตติ้ง
  • เวลาจัดส่งพัสดุโดยเฉลี่ย
เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุ GLS Spain
  • 0-14 วัน

  • 15-45 วัน

  • 46-90 วัน

  • มากกว่า 90 วัน

คำรับรอง (0)