เช็คพัสดุ Sendex

Sendex http://www.sendex.mx
  • แผนกให้ความช่วยเหลือ
    01 800 841 41 41
  • เรตติ้ง
  • เวลาจัดส่งพัสดุโดยเฉลี่ย
เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุ Sendex
  • 0-14 วัน

  • 15-45 วัน

  • 46-90 วัน

  • มากกว่า 90 วัน

คำรับรอง (0)