เช็คพัสดุ GLS US

GLS US https://www.gls-us.com
  • แผนกให้ความช่วยเหลือ
    1-800-322-5555
  • เรตติ้ง
  • เวลาจัดส่งพัสดุโดยเฉลี่ย
เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุ GLS US
  • 0-14 วัน

  • 15-45 วัน

  • 46-90 วัน

  • มากกว่า 90 วัน

คำรับรอง (0)