เช็คพัสดุ Kenya Post

Kenya Post https://www.posta.co.ke
  • แผนกให้ความช่วยเหลือ
    020 324 2000
  • เรตติ้ง
  • เวลาจัดส่งพัสดุโดยเฉลี่ย
เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุ Kenya Post
  • 46-90 วัน

  • 15-45 วัน

  • 0-14 วัน

  • มากกว่า 90 วัน

คำรับรอง (0)